top>>数学の問題プリント >>円周角2
Mathematics Website
menu

円周角2

xの値を求めよ。

A B C D : =2:3
39° x A B C D
A,B,C,D,E,F,G,H,Iは円周を9等分する点
A B C D E F G H I x
AB : BC : CA = 3 :2 : 4
A B C x
図はBCを直径とする半円, BA : AC = 2:7
A B C x
DA : AB : BC = 4:2:7 , AD//BC
A B C D x
AB : CD = 3:1
x 42° A B C D E F


26° 60° 40° 20° 72° 21°

Topサイトマップ更新履歴このサイトについて
Copyright (C) 2006-2017 SyuwaGakuin All Rights Reserved